Referenser

Vårt nya kontor

Vi har byggt kontor och personalutrymmen på ett sätt som kommer att ge oss låga driftskostnader, minimalt behov av underhåll och mycket liten risk för fuktproblem.

dsc00169 1 dsc00101
   
dsc00110 dsc00168
Stationsgatan, Märsta

2003: Sigtunahem startar uppförande av kontor och bostäder med Grytnäs Projekt AB som totalentreprenör.
Grund- och markarbeten utförs av P Schakt & Bygg AB på totalentreprenad.


statg
Rörpålning med Cr-Pipe 140
Rosersbergsvägen 2002:

Sigtunahem startar bygger av 32 lägenheter i form av tvåvåningshus med Grytnäs Projekt AB som totalentreprenör. Grund- och markarbeten utförs av P Schakt & Bygg AB på totalentreprenad.

rosersbergsvagen rosersbergsvagen2
Grundplintar gjutna. Arbete med vatten och avlopp pågår.
Fotograf: Jeanette Sundin © Media Sigtunahem
Slutresultat. Fotograf: Jeanette Sundin © Media Sigtunahem


Villa Carlénius

Här har vi utfört grund- och markarbeten med tillhörande murar och trappor.

carlenius1 carlenius3
carlenius4  


P Schakt o Bygg AB

Adress: Rosendalsvägen 6, 635 06 Eskilstuna

Telefon: 016-13 52 83

E-post: info@pschaktobygg.se