Referenser

Referenser

Här har vi bilder och information från flera av våra projekt.


Gudö Hage & Gudö Äng

Vi har haft flera samarbeten med Järntorget och Bomodul, här är två projekt där vi gjort totalentreprenaden på båda projekten:

Vårt nya kontor

Vi har byggt kontor och personalutrymmen på ett sätt som kommer att ge oss låga driftskostnader, minimalt behov av underhåll och mycket liten risk för fuktproblem.

Stationsgatan, Märsta

2003: Sigtunahem startar uppförande av kontor och bostäder med Grytnäs Projekt AB som totalentreprenör. 
Grund- och markarbeten utförs av P Schakt & Bygg AB på totalentreprenad.

Rörpålning Cr-Pipe 140
Rörpålning med Cr-Pipe 140

Rosersbergsvägen 2002:

Sigtunahem startar bygger av 32 lägenheter i form av tvåvåningshus med Grytnäs Projekt AB som totalentreprenör. Grund- och markarbeten utförs av P Schakt & Bygg AB på totalentreprenad.

Villa Carlénius

Här har vi utfört grund- och markarbeten med tillhörande murar och trappor.

Pålar en villagrund i västerås åt J:son Hus & Hem AB

Enebo Mark & Bygg AB

Beställare Ladingen, här kan man se mer på deras hemsida: https://ladingen.se/fastigheter/eskilstuna/vaduren-19-21