Välkommen till P.Schakt & Bygg AB!

Vi utför grundarbeten, pålning, både stora som små schaktarbeten, markarbeten och trädgårdsanläggningar.
våramaskiner   refeerenser

markarbeten1

pålning

Grunder

Stenspräckning

Transporter

FuktP Schakt o Bygg AB

Adress: Rosendalsvägen 6, 635 06 Eskilstuna

Telefon: 016-13 52 83

E-post: info@pschaktobygg.se